MVE Soběnov

Vodní nádrž Soběnov je považována za nejstarší přehradu v Jižních Čechách. Osudné se jí však staly povodně z roku 2002, které tuto "pamětnici" téměř zničily. Naštěstí vše dobře dopadlo a dnes přehrada opět slouží svému účelu.

Soběnovská přehrada byla uvedena do provozu v roce 1924. Je vybudována na říčce Černá (okr. Český Krumlov), a proto se také někdy nazývá jako „přehrada na Černé“. Hlavní funkcí této nádrže je ochrana proti povodním a také zadržování vody k zajištění činnosti vodní elektrárny.

Materiály použitými při realizaci se Vodní nádrž Soběnov řadí mezi kombinované vodní stavby. Konkrétně se zde jedná o kombinaci zemní a zděné nádrže. Povodně v roce 2002 však způsobily protržení zemní hráze soběnovské přehrady. Poškozeny byly také některé další součásti přehrady.

Při následných rozsáhlých opravách přehrady byla její zemní část nahrazena betonovou s kamenným obložením. Hráz si díky tomu zachovala podobný vzhled jako před povodní za současného zvýšení pevnosti a zlepšení provozních parametrů. Zpevněním prošla i celá zděná část, která zůstala po povodních zachována. Před znovuobnovením provozu musely být z prostoru nádrže vytěženy velké nánosy bahna, kamení a dalších materiálů, které záplavy přinesly.

Tunel přivádějící vodu do elektrárny má průměr 1,35 m a měří 557 m. Tento tunel pak přechází v betonový kanál o průměru 2 m, který měří 544 m a ústí do vyrovnávací komory nad elektrárnou. Elektrárna je vybavena dvěma Francisovými turbínami a ročně vyrobí v průměru 3981 MWh elektřiny.

 
Technické parametry MVE Soběnov
Rok uvedení do provozu  1924
Počet a typ turbín  2x horizontální Francisovy
Celkový instalovaný výkon 1 230 kW (2×615 kW)
Dosažitelný výkon 2x 800 kW
Hltnost (tj. maximální průtok vody při daném spádu) 2x 1,37 m3.s-1
Spád  59,34 m
Otáčky  1 000 min-1
Průměr oběžného kola (OK) 560 mm
Výrobce  Kolben Praha / ČKD Praha
Průměrná roční výroba  3 981 MWh (průměr za období 1969 – 2010)

 

Zajímavostí Vodní nádrže Soběnov je dochovaná původní vorová propust, která umožňovala nepřerušovanou plavbu vorů po říčce Černé, která byla k voroplavbě uzpůsobena. Vodní nádrž je také vyhledávaným cílem rybářů.

Tisk PDF

Copyright © 2017 | Návštěvnické centrum - Elektrárna Vranov na Dyjí
Design by PROPAGA - webová a reklamní agentura