MVE Vranov 3

(Malá vodní elektrárna Vranov 3)

Společnost E.ON Trend s.r.o. (ETRE) se může pochlubit zbrusu novou malou vodní elektrárnou, první v historii této společnosti, postavenou na „zelené louce“. Jedná o vodní dílo MVE Vranov 3. Jak je z jejího názvu patrné, malá vodní elektrárna se nachází ve Vranově nad Dyjí (Jihomoravský kraj), v náhonu z vodního toku Dyje k bývalému Panskému mlýnu u jezu Formóza, v nadmořské výšce cca 306 m.

Historie a současnost stavby MVE Vranov 3

Malá vodní elektrárna Vranov 3Samotná stavba této malé vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí byla realizována jako poslední ze tří etap stavebních prací. První dvě etapy se týkaly revitalizace náhonu a odpadního kanálu a rekonstrukce tzv. obtoku jezu Formóza (vše ve vlastnictví ETRE.)

„Smyslem těchto investičních akcí je, v návaznosti na požadavky orgánů ochrany přírody, navýšení minimálního zůstatkového průtoku v řece Dyji pod Vranovem nad Dyjí z 1 m3/s na hodnotu 2,4 m3/s, resp. 1,8 m3/s v měsících září a říjen, při špičkovém provozu VE Vranov a současně využití energetického potenciálu průtoku vody mlýnským náhonem. Realizovaná opatření tak při součinnosti se špičkovou VE Vranov přispějí ke zlepšení ekologie řeky Dyje navýšením minimálního zůstatkového průtoku v jejím korytě a částečným snížením rozkolísání průtoků. V místě vyústění odpadního kanálu zpět do Dyje budou zajištěny průtoky vody v souladu s platným povolením k nakládání s vodami,“ shrnul důvody a význam této stavby manažer výroby elektřiny ETRE Stanislav Čupr a doplnil základní parametry nové malé vodní elektrárny:

  • počet turbín – 2 ks (Semi-Kaplan)
  • instalovaný výkon generátorů – 44 kW (2 x 22 kW)
  • chlazení generátorů – vzduchové
  • spád – 1,4 m – 2,2 m
  • hltnost turbín – 1,4 m3/s
  • průměr oběžného kola – 0,7 m

Navštivte Malou vodní elektrárnu Vranov 3

Tuto elektrárnu můžete navštívit samostatně, nachází se cca 100 m od náměstí ve Vranově nad Dyjí.

(zdroj fotografií a textací: http://eon.energieplus.cz/ekologicka-energie/vodni-energie/dalsi-elektrarna-ve-vranove-nad-dyji)

Tisk PDF

Copyright © 2017 | Návštěvnické centrum - Elektrárna Vranov na Dyjí
Design by PROPAGA - webová a reklamní agentura